Script logo
Copyright © 2016 - 2022 MIGREX
All rights reserved. Made by Hostgrafia.pl

ZESTAW TYPU CHŁODNIA

Możliwość regulacji temperatury od +25°C do -25°C
DŁ. ŁADOWNA 13,40 m
SZER. ŁADOWNA 2,44 m
WYS. ŁADOWNA 2,60 m

Script logo
Copyright © 2016 - 2022 MIGREX
All rights reserved. Made by Hostgrafia.pl